Tillstånd att predika

info@utrikesgruppen.seBesök Sveriges profil

Information om tillstånd att predika

I en kyrka kan en kyrkoherde eller annan person ge tillstånd åt någon att predika, under förutsättningen att den som får tillståndet tillhör församlingen.

Tillstånd att predika på allmän plats ingår i religionsfriheten. I Sveriges grundlag har människor rätt att anordna och dela i sammankomster. Denna lag ingår i mötesfriheten. Människor har rätt att utöva sin religion, vilket kallas för religionsfriheten.

Mötesfriheten kan begränsas, vilket den också får göras i lag genom ordningslagen. Det innebär att man kan tvingas söka tillstånd om man vill anordna någon form av sammankomst för att utöva sin religion vid allmänna eller offentliga platser.

Detta innebär att tillstånd att predika kan krävas när du ska predika på allmän eller offentlig plats genom mötesfriheten, och om du anordnar en sammankomst dit människor kommer för att lyssna på din predikan.

Om du enbart predikar på offentlig plats krävs det inget tillstånd då du utövar din religionsfrihet. Om människor kommer för att lyssna på din predikan kan sammankomsten du anordnar anses vara en allmän sammankomst, och då kan tillstånd att predika krävas.

Om du ska predika på en allmän eller offentlig plats inför publik som blir till en allmän sammankomst kan du ansökan om tillstånd att predika genom att ansöka om tillstånd för allmän sammankomst.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök