Tillstånd för att importera livsmedel

info@utrikesgruppen.se

Regler import av livsmedel
Här finns informationstext som innehåller information om vilka regler som gäller för dig som ska importera livsmedel för kommersiellt bruk, alltså att bereda införsel av mat till Sverige. Olika regler gäller för import av livsmedel beroende på om du importer varor inom EU eller från länder utanför EU. Reglerna finns till för att skydda människor mot virus, sjukdomar och skadedjur.
Regler för import av livsmedel inom EU

Om du ska handla med fiskeriprodukter finns mer information att läsa i länken här > Handelsnormer för fiskeriprodukter.

Andra viktiga länkar:

Skyddsåtgärder i samband med djursjukdomar hos Livsmedelsverkets

Undersök om den anläggning du vill handla med är godkänd och läs mer om salmonellagarantier hos Livsmedelsverkets

Om du ska handla med frukt och grönsaker finns mer information att läsa i länken här > Handelsnormerna för frukt och grönsaker hos Jordbruksverket

Regler för import av livsmedel utanför EU

Om du ska handla med fiskeriprodukter utanför EU finns mer information att läsa i länken här > Handelsnormer för fiskeriprodukter

Andra viktiga länkar för dig som ska importera livsmedel från länder utanför EU:

Se vilka skyddsåtgärder som gäller för animaliska livsmedel  hos Livsmedelsverket

Undersök om land och anläggning är godkända för export av animaliska livsmedel på Europeiska kommissionens webbplats

Läs mer om handelsavtal på Livsmedelsverkets webbplats

Föranmälan av sändning med livsmedel till gränskontrollstation

Undersök vilka importförbud som gäller för animaliska livsmedel hos Livsmedelsverket

Viktigt att du utför en livsmedelskontroll

När du ska importera varor måste du göra en livsmedelskontroll. Beroende på var du importerar ifrån utförs livsmedelskontroll av kommunen, länsstyrelserna eller av Livsmedelsverket. Varje kontroll innebär en avgift och ingår i avgiftssystemet.

Du som importerar livsmedel kommer i efterhand att fakturerar för kontrollen som har utförts. Beroende på vem som utför kontrollen blir avgiften olika. Dessutom kan avgiften skilja sig beroende på om besiktning sker på plats eller distans.

Den normala avgiften baserar på hur lång tid det tar för kontrollen. Alltså ungefär per timme.

Dessa avgifter debiteras:

  • Prövning av godkännande och registrering
  • Planerad kontroll
  • Kontroll som inte ursprungligen var planerad
  • Kontroll av material och produkter i kontakt med livsmedel
  • Kontrollprogram
  • Exportkontroll
  • Importkontroll

Läs mer om avgifter hos Livsmedelsverket här.

Utrikesgruppen hjälper dig som ska importera livsmedel.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök