Träffa Sanfolket i Afrika

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Foto: Rüdiger Wenzel.

Sanfolket, även kända som Bushmen, är ett av de äldsta folkslaget i södra Afrika. Deras historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, och de har en unik kultur, språk och traditioner.

Utseendemässigt är de kända för sina traditionella klädsel som ofta inkluderar minimala kläder eller till och med nakenhet, särskilt i de varma ökenområdena. 

Sanfolket har länge varit kända för sin livsstil som jägare och samlare. De har en speciell förmåga att överleva i öknen miljöer. Deras omfattande kunskap om sin omgivning har varit en nyckel till överlevnad i de ofta ogästvänliga miljöer där de har bott.

Sanfolkets befolkning är relativt liten och utspridd över olika regioner. Här är några uppskattningar: 

  • Botswana: Uppskattningen av San-folkets befolkning i Botswana ligger vanligtvis inom intervallet 50 000 till 55 000. 
  • Namibia: San-folkets befolkning i Namibia uppskattas vanligtvis till cirka 33 000 till 38 000. 
  • Sydafrika: San-folket i Sydafrika är en mindre grupp, och befolkningssiffrorna varierar, men en uppskattning ligger vanligtvis inom intervallet 4 500 till 10 000. 
  • Zimbabwe: San-folkets befolkning i Zimbabwe är relativt liten, och uppskattningen är cirka 1 200 personer.

Språk och kultur: Sanfolket talar flera olika språk, inklusive Khoisanspråk som har klickljud och är unika för regionen. Deras musik, dans och sånger har en central plats i deras kultur och används i ceremonier och sociala sammanhang.

Konst och hantverk: Sanfolket är kända för sin konstnärliga skicklighet och har skapat vackra målningar och utsmyckningar på klippväggar och stenar. Deras konst avbildar ofta vilda djur och jaktscener och fungerar som en form av berättande och kommunikation.

Träffa Sanfolket

Sanfolket är väldigt välkomnande och öppna för att dela sin kultur och traditioner med besökare. De har en djup förståelse för vikten av att bevara och sprida kunskap om sin kultur och sitt arv, särskilt med tanke på de utmaningar de har stått inför genom historien.

Besökare som är intresserade av att lära sig mer om Sanfolkets kultur och sätt att leva kan delta i guidade turer, besöka samhällen och delta i kulturella aktiviteter som musik och dans.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök