TRUBBEL UTOMLANDS?

Har du fått problem utomlands?

Meddela oss på Svenska Utrikesgruppen AB vad som har hänt, gärna så detaljerat som möjligt då kan vi via vår sajt gå ut med en varning till andra svenskar om vad de bör vara uppmärksamma på när de exempelvis befinner sig utomlands.

Vi uppskattar all information som inkommer till oss då det underlättar för oss i vårt arbete.

Svenska Utrikesgruppen AB är ett privat aktiebolag

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Svenska Utrikesgruppen AB är ingen ambassad eller något konsulat och har heller inte blivit tilldelad tjänsterna som återfinns på webbplatsen utan bolaget agerar istället på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Det går bra att mejla in till oss på e-postadress info@utrikesgruppen.se