Umgängesförälder – allt du behöver veta

Här finns information om väsentliga delar för dig som är umgängesförälder. Vilka rättigheter och skyldigheter har en umgängesförälder i Sverige och vid utlandsresor samt vardagliga sysslor rörande barnet. Vad gäller vid köp av kläder och andra kostnader som uppkommer.

När ett barn enligt överenskommelse bor hos den ena föräldern kallas den boendeföräldern. Umgängesförälder blir alltså den föräldern som inte bor med barnet. Även om föräldrarna i detta fall benämns olika så har båda lika stark rätt att fatta gemensamma beslut som rör barnet.

Det är viktigt att komma ihåg att gemensamma beslut inte behöver tolkas som att föräldrarna behöver fatta beslut i varje liten detalj i barnets liv. Den vardagliga omsorgen, exempelvis skolgång, mindre resor till och från skolan eller sportaktiviteter kan boendeföräldern fatta beslut om. Men är det lite större beslut, exempelvis resor utomlands ska båda föräldrarna fatta gemensamt beslut.

Umgängesförälder hämta/lämna

En vanlig fråga är vem av föräldrarna som ska bekosta hämtning och lämning vid umgängesresor. För att förenkla är huvudregeln att det är umgängesföräldern som står för utgifterna vid umgängesresor. Det vill säga – den föräldern som inte bor med barnet. Det är dock viktigt att båda föräldrarna tar hänsyn till respektive persons ekonomiska förmåga så att resorna alltid blir fullt möjliga. Det innebär att om en av föräldrarna inte har råd får den andra föräldern stå för kostnaderna eller betala mer.

Umgängesförälder resor

Utlandsresor kan bekostas gemensamt eller var för sig. En bra regel är att den förälder som vill resa utomlands med barnet får stå för kostnaderna. Om det är resor inom Sverige med exempelvis skolan, sportklubb eller liknande kan båda föräldrarna efter förmåga stå för kostnaderna.

Umgängesförälder flyttar

När föräldrar har gemensam vårdnad får inte föräldrar ensam besluta om var barnet ska bo. Detta eftersom det är ett stort beslut i barnets liv om var den ska bo. Dock får en föräldern alltid flytta var den vill dock aldrig barnet utan båda vårdnadshavarnas godkännande.

Umgängesförälder semester

För att en umgängesföräldern ska kunna åka på semester med barnet krävs det att båda föräldrarna har godkänt semestern. Vid kortare resor inom området för var man bor krävs normalt inte något gemensamt beslut. Det är dock ett större beslut att resa utomlands och vid större beslut ska båda föräldrarna godkänna detta.

Umgängesförälder kostnader och kläder

Umgängesförälder ska fullgöra sin underhållsskyldigheten genom att stå för kostnader som uppkommer vid umgänge. Normalt är att barnet genom umgängesföräldern får direkt tillgång till mat, klädombyte och hygienprodukter. Umgängesföräldern ska också betala för aktiviteter som görs under umgängestiden. Boendeföräldern ska skicka med samtliga nödvändiga produkter i samband med lämning till umgängesföräldern.

Umgängesförälder flyttar utomlands

Om föräldrar separerar och umgängesföräldern flyttar utomlands finns det lagar och regler som ska följas enligt Föräldrabalken. Båda föräldrarna måste godkänna att barnet får resa utomlands för att träffa umgängesföräldern likaså gäller om boendeföräldern flyttar utomlands.

För att barnet ska kunna genomföra en utlandsresa krävs det alltså att varje resa godkänns av båda föräldrarna. Detta är också krav från länder och flygbolag. Tillståndet som ska uppvisas är föräldramedgivande.

Flyttar umgängesföräldern utomlands kan föräldern inte tvingas till att fysiskt träffa barnet.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier