Underrättelse anställning av utlänning

info@utrikesgruppen.se

Information till arbetsgivare som anställer en person som är medborgare i ett icke EU/EES-land. När du anställer en person från ett land som inte är medlem i EU, EES-land eller Schweiz måste du informera om anställningen till Skatteverket. Detta ska du göra senaste den 12:e i månaden efter att anställningen har börjat. Du måste underrätta om anställningen på en specifik blankettnedan och det ska göras för varje anställd.

Underrättelse om anställning av utlänning ska göras på blankett SKV 1160. Fyll i handlingen och skicka blanketten till adressen som står på blanketten. Tänk på att fylla i samtliga uppgifter på blanketten. Om den anställde inte har fått ett samordningsnummer eller ett personnummer, då ska du ange födelsetiden istället.

När den anställde har fått ett samordningsnummer eller ett personnummer måste du skicka in en ny blankett och fylla i de nya uppgifterna.

Innan du anställer en tredjelandsmedborgare

Som arbetsgivare ska du innan anställningen av en tredjelandsmedborgare påbörjas, kontrollera så att personen har ett uppehållstillstånd som är giltigt. Begär att få ta del av den anställdes handlingar som visar ett giltigt uppehållstillstånd. Spara en kopia på dokumenten i 12 månader efter att anställningen har upphört.

Ladda ner blanketten här

Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160

Ladda ner blanketten genom att klicka på ovan länk. Du kan välja ifyllnadsbar pdf eller icke ifyllnadsbar pdf för utskrift

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök