USA berömmer Montenegros partnerskap för cyberförsvar

info@utrikesgruppen.seBesök Montenegros profil

Den amerikanska ambassad i Podgorica säger att ett fortsatt nära partnerskap i cyberförsvar mot icke namngivna skadliga aktörer är väsentligt, eftersom att valen vacklar i båda länderna nästa år.

Amerikanska ambassaden i Montenegro har hyllat ett specialistteam av amerikanska cyberexperter som arbetar i Montenegro. Cyberexperterna som verkar i Balkanlandet ger ny insikt om cyberhot när valen vacklar i både USA och Montenegro.

Både USA och Montenegro drar nytta av ett nära partnerskap inom cyberförsvar, vilket hjälper till att skydda båda ländernas gemensamma värderingar och intressen. Det fortsatta arbeten länder i mellan är ett tydligt exempel på hur den fria världen arbetar tillsammans för att sprida säkerhet, ”citerat av den nya amerikanska ambassadören”, Judy Reinke.

Montenegro försvarsminister Predrag Boskovic berömmer samarbetet med USA genom att meddela, att ”Montenegro är bland de första i Europa som försvarar sig mot okonventionella attacker mot vår demokratin och valfrihet”. Predrag Boskovic meddelar att Montenegro står inför nya utmaningar och behöver söka ett sätt använda USA:s resurser för att skydda demokratin i landet från dem som vill hålla denna del av Europa i konflikter, motgångar och ekonomisk nedgång.

Under sitt besök i huvudstaden Podgorica den 4 oktober framhöll den amerikanska utrikesministern Michael Pompeo att USA har arbetat för att utveckla ett sätt att motverka och försvara sig mot den senaste skadliga programvaran inom cyberattacker. Detta försvar ska nu skydda miljarder enheter över hela världen.

Efter att Montenegro har fått utstå en seria cyberattacker under 2016 och 2019 har landet anslutit sig till Nato:s cyberförsvarscenter som har sin bas i Estland, detta för att skärpa sitt cyberskydd.

Regeringen i Montenegro har godkänt undertecknandet av de två motioner om upprättandet av operationer och funktionella relationer med Nato:s ”Cooperative Cyber Defense Center of Excellence).

Montenegros engagemang i cyberförsvaret kommer att göra det möjligt för landet att bygga upp sin nationella kapacitet inom cybersäkerhet. Under de senaste tre åren har antalet cyberattacker mot montenegrinska institutioner ökat kraftigt, främst inriktade på statliga myndigheter och de pro-regeringsmedierna.

EU-tjänstemän tror också att ryska har genomfört allvarliga cyberattacker mot Montenegro, varför EU vill att Montenegro ska skärpa sitt cybersäkerhetsförsvar och inrätta en särskild polisgrupp för att bekämpa cyberbrott.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök