Utförsel och införsel av vapen – så är reglerna

info@utrikesgruppen.se

Information om reglerna för utförsel och införsel av skjutvapen.

När du ska föra ut vapen gäller olika regler beroende på om utförseln är tillfällig eller permanent. Olika regler gäller även om utförseln sker till ett land inom eller utanför den Europeiska Unionen eller till ett land inom Norden. Här nedan finns samtlig information om regler för vapen som ska föras ut ur Sverige.

Tillfällig utförsel av vapen samt införsel

Om du ska åka utomlands och behöver ta med ditt vapen för att kunna delta i jakt- eller målskyttetävling finns det inget krav på att du måste ansöka om tillstånd hos den svenska Polisen för utförseln. Men du måste göra en anmäla till Tullverket.

Du som har ett svenskt vapenlicens och ska föra ut ditt vapen ur Sverige tillfälligt måste fylla i en skjutvapendeklaration online. När du passerar gränsen behöver du inte besöka Tullverket för att deklarera utförseln av vapnet eller dina vapen. Om du dock inte har möjlighet att fylla i deklarationen online då ska du anmäla till Tullverket på den ort du för ut vapnet. Anmälan sker muntligen och du kommer behöva visa upp din vapenlicens och ditt vapenpass. När du ska föra ut vapnet har du rätt att ta med dig din ammunition.

Om du kontrolleras slumpmässigt vid gränsen måste du kunna ange ditt deklarations-id som du fått när du har gjort din anmälan.

Kom ihåg att du måste anmäla återinförseln och avregistrera din skjutvapendeklaration senast 20 dagar efter återinförseln.

Så fyller du i skjutvapendeklaration

När du ska fylla i en deklaration om skjutvapen gör du det online. Besök Tullverkets webbplats här. Kom ihåg att du alltid måste anmäla att du för ut vapen som kräver tillstånd till Tullverket. Om du låter bli kommer det att medföra konsekvenser. Det är straffbart.

Kort information om permanent utförsel av vapen samt införsel

Information till dig som har köpt ett vapen utomlands, sålt ditt vapen till en annan person i ett att land eller om du ska ta med ditt vapen för att flytta utomlands.

Kom ihåg att du enligt lag är skyldig till att anmäla ditt vapen när du passerar gränsen. Detta gör du till Tullverket och det gäller vid både in-och utförsel. Anmäla ditt vapen på Tullverkets webbplats här.

Permanent införsel av skjutvapen

Du som ska föra in ett skjutvapen permanent till Sverige måste ansöka om ett tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige. Om du har köpt ett vapen från ett annat EU-land måste transaktionen för vapnet godkännes i försäljningslandet. Svensk godkännande om överföringen måste också bifogas med i ansökan.

Kom ihåg att ansöka om licens i god tid innan du för in vapnet till Sverige. Om du skulle föra in en skjutvapen från ett land utanför EU till Sverige måste du kontrollera vilka dokument försäljningslandet kräver. Enligt lag är du även skyldig till att märka ditt vapen en månad från att du har fört in vapnet. Vapnet ska märkas med årsdatum för införseln och att vapnet har först in till just Sverige.

Behöver du mer information ska du besöka www.tullverket.se som tillhandhåller all information om tulldeklaration.

Permanent utförsel av skjutvapen

Om du behöver föra ut ditt skjutvapen som är registrerat i Sverige till ett land utanför EU ska du söka tillstånd för detta hos Inspektionen för strategiska produkter. Mottagaren av vapnet i ett annat land utanför EU måste styrka sin rätt till att få ha vapnet i sin ägo.

Läs mer här.

Europeiskt skjutvapenpass

För europeiska medborgare finns det möjlighet att erhålla ett europeiskt skjutvapenpass. Om du har ett vapentillstånd i Sverige kan du ansökan om vapenpass. En sådan ansökan skall göras till den polisregion där sökanden är folkbörd.

Ett vapenpass är en legitimation som ger resenärer som har vapentillstånd möjlighet till att resa inom EU med dem vapen som är registrerade i passet. Kom ihåg att det kan finnas särskilda regler vid inresa till vissa länder.

Ett skjutvapenpass för maximalt har tio registrerade skjutvapen.

Läs mer om det europeiska skjutvapenpasset här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök