Utlandsbetalning – alla banker

info@utrikesgruppen.se

Information om utlandsbetalningar

För att kunna göra en betalning till utlandet genom en insättning på det utländska kontot från din svenska bank, behöver du uppgifter från kontohavaren och dennes konto. Vill du ta emot en betalning från utlandet ger du dina uppgifter till betalaren.

Kontrollera med din bank om du behöver ansöka om tjänsten utlandsbetalning, i annat fall kan du genom internetbanken göra en utlandsbetalning. Om du behöver ansöka om att få betala till utlandet kan banken komma att ställa frågor till dig om varför du ska betala till utlandet. Vad syftet är och vem mottagaren är. En sådan ansökan brukar du kunna göra muntligt över telefon eller direkt i internetbanken. Du har rätt att svara som du vill. Inget svar är konstigt. Banken ställer bara kontrollfrågor för att kunna efterleva lagkrav. Är det inget brottsligt med din betalning till utlandet har du rätt att genomföra den.

Om du inte vill göra en betalning från din bank kan du använda andra betalningslösningar för att överföra eller betala till utlandet. Exempel på andra betalningslösningar är TransferWise, (numera bara Wise), PayPal, WorldRemit. Kontrollera vad som är mer fördelaktigt för dig. Det är inte alltid smidigast eller billigast att använda traditionella bankerna. När du använder andra betalningslösningar sker överföringen på sekunden.

Så gör du en utlandsbetalning via din bank

För att kunna göra en utlandsbetalning via din bank är att sätta in pengarna på mottagarens konto. De uppgifter som du behöver för att kunna genomföra betalningen är:

Mottagarens namn och adress.
Kontonummer (IBAN)
BIC för mottagarens bank om mottagarens bank finns utanför SEPA.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök