Utlandsbetalningar över 150 000 kr anmäls till Skatteverket

Information om betalningar till och från utlandet

En uppgiftslämnare ska lämna kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet som är högre än beloppet 150 000 kr. Uppgiftsskyldigheten omfattar både fysiska och juridiska personer och sker till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter är reglerade i lag och finns i 23 kap. 1 § SFL. I första hand lämnas uppgifter till Skatteverket för deras kontrollinsamling.

Vem ska lämna kontrolluppgifterna om beloppet överstiger 150 000 kr? Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Exempel på vem förmedlarna är kan vara en bank, finansinstitut, växlingskontor m.m. Men det finns egentligen inte någon definition av vem som är en förmedlare. Regeringen anser att en förmedlare av transaktionen är den som har varit mellanhanden i transaktionen, exempelvis en bank. Du som privatperson ska alltså enligt mångas bedömningar inte anmäla transaktioner över 150 000 kr till Skatteverket.

För vad ska kontrolluppgift lämnas? Uppgiftslämnaren ska lämna kontrolluppgift om betalningar som överstiger beloppet 150 000 kr till och från utlandet. Gränsbeloppet gäller även om transaktionen har skett i annan valuta och om uppgiften lämnas i annan valuta. Skyldigheten till att lämna uppgifterna gäller även om det enbart skett en transaktion vid något enstaka tillfälle.

Vilka uppgifter ska lämnas om betalningar till utlandet?
Den som är kontrolluppgiftsskyldig för betalningar till utlandet ska förutom allmänna uppgifter även lämna följande (23 kap. 1 § tredje stycket SFL):
betalningens belopp i använd valuta
betalningsdatum
valutakod
vilket land som betalningen har gjorts till
vad betalningen avser
betalningsmottagaren

Vilka uppgifter ska kontrolluppgifterna innehålla?

Kontrolluppgift om betalningar till utlandet

Den som är kontrolluppgiftsskyldig för betalningar till utlandet ska förutom allmänna uppgifter även lämna följande (23 kap. 1 § tredje stycket SFL):
betalningens belopp i använd valuta
betalningsdatum
valutakod
vilket land som betalningen har gjorts till
vad betalningen avser
betalningsmottagare.

Kontrolluppgift om betalningar från utlandet

Den som är kontrolluppgiftsskyldig för betalningar från utlandet ska förutom allmänna uppgifter även lämna följande (23 kap. 1 § fjärde stycket SFL):
betalningens belopp i använd valuta
betalningsdatum
valutakod
vilket land som betalningen kommer från

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier