Utreseförbud för barn – socialtjänsten och LVU

info@utrikesgruppen.se

Klicka på bilden för att zooma in. Bild från Socialstyrelsen.
Ett utreseförbud för barn är en viktig åtgärd som kan fastställas när det finns en hög risk för bortförande av en minderårig från Sverige till ett annat land. Utreseförbudet meddelas av socialnämnden som fattar ett tillfälligt beslut om utreseförbud eller en tidsbestämt utreseförbud. Beslutet skickas sedan vidare till förvaltningsrätten som avslår eller fastställer Socialnämndens beslut.

Ett utreseförbud kan meddelas när det finns en hög risk att ett barn under 18 år förs bort i ett annat land i syfte att ingå ett äktenskap, könsstympas eller ingå en förbindelse som liknar ett äktenskap. Utreseförbudet innebär att ingen får planera eller anordna en resa för barnet som har meddelats utreseförbudet. Den person som planerar en resa ändå riskerar straffansvar, vilket kan innebära fängelse beroende på situationen.

Om beslut om utreseförbud fastslås av förvaltningsrätten kommer barnets pass att spärras och återkallas. Det innebär att passet inte går att resa med. Om du försöker resa med passet slår det ifrån sig att barnet har ett utreseförbud i internationella system. Det kan även ske en förebyggande efterlysning som ska hindra resor med utländskt pass.

Barnets pass spärras

När beslut har fattats, tillfälligt som tidsbestämt kommer barnets pass att spärras. Alla försök till att boka en resa till barnet kan resultera i ett straffansvar. Kontroller mot barnets pass görs vid resor och innebär att passet inte går att använda.

Passet återkallas och är obrukbart vid ett utreseförbud. I samband med utreseförbudet får polismyndigheten omhänderta barnets pass. Omhändertagandet av barnets pass får även ske om det finns risk att barnet reser ut ur landet innan beslut om återkallelse hinner meddelas.

Viktigt med tillstånd för barn vid utlandsresa

Du laddar ner föräldramedgivande här.

När barn under 18 år ska resa utomlands är det på vårdnadshavarnas ansvar att skaffa tillståndet föräldramedgivande. Tillståndet styrker att barn har fått godkänt av vårdnadshavarna att resa utomlands. Tillståndet ska skaffas när minderåriga reser ensamma, med en av vårdnadshavarna eller annan tredje person.

Länder och flygbolag kan avvisa barn från ombordstigning och neka inresan i landet om tillståndet saknas.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök