Utrikesgruppens arbete för barns rättigheter

Vad vi gör

Utrikesgruppen vill skapa en bättre värld för barn. Vårt arbete för barns rättigheter är en växande och ny del i vår verksamhet över alla landsgränser med visionen om att barns drömmar ska få slå in med koncentration på att deras rättigheter ska tillgodoses.

Barnen är vår och världens framtid. Många barn i världen växer upp i fattigdom och saknar möjligheterna till att få leva ett tryggt och positivt liv. Vi vill se en värld där utbildning och positiv utveckling för alla barn sker utan tvivel – för det krävs ett arbete.

Tillsammans med barn och familjer och olika insatser går det att förändra deras situation och stärka barnen.

Upplysningsarbete

Genom opinion och påverkansarbete bidrar Utrikesgruppen till en ökad kunskap om barns levnadsvillkor och rättigheter i världen. En naturlig del är att kontinuerligt informera och bidra till en ökad kunskap om barns rättigheter enligt barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Våra fokusområden
  1. Utbildning
  2. Trygghet
  3. Skydd
  4. Hälsa
  5. Förhindra brott mot barn
  6. Säkra utlandsresor med barn
Projektutveckling

Utrikesgruppen syftar till att donera medel och stimulera olika projekt som ska hjälpa och göra det lättare för barn att få ett tryggare liv med fler möjligheter med fokus på utbildning, sport, fritid, hälsa, trygghet och skydd.

Foto ovan via: https://unsplash.com/@yansphotobook

Arbetet mot människohandel

Ett viktigt led i arbetet mot människohandel är samverkan med andra aktörer: ambassader, privata aktörer och myndigheter – såväl svenska som utländska.

Utrikesgruppen arbetar aktivt med att trygga barns resor genom att förhindra egenmäktighet med barn och bortförande av barn över landsgränserna. Detta genom ett volymrikt upplysningsarbete som ska förhindra brott mot barn vid utlandsresor.

Handel med barn är ett grovt brott. Det är förbjudet att sälja, köpa eller medverka till handeln av människor. Trots det så sker handeln ändå. Enligt internationellt och svensk rätt innebär handeln exempelvis att någon tar kontroll över ett barn i syfte att utnyttja barnet på olika sätt. Människohandel kan ske över landsgränserna men också inom ett lands gränser.

Det finns flera orsaker till varför handeln med barn fortfarande sker. Många fattiga människor ser ingen annan utväg till ett tryggare liv och riskerar att handla med barn för ekonomiska vinster.

Genom barnhandeln finns det efterfrågan på exempelvis sexuella tjänster och billig arbetskraft. Korruption gör också barnhandeln möjlig i världen.

Utrikesgruppen är ett vinstdrivande aktiebolag och kan med de medel bolaget får in i sin omsättning donera pengar vidare, exempelvis: till bra projekt som ska hjälpa utsatta barn.

Utrikesgruppen söker aktivt samarbeten med aktörer som arbetar för att trygga barns liv och rättigheter i världen.

Utrikesgruppens arbete för barns rättigheter är ständigt under utveckling. Det är ett nytt och växande projekt i vår verksamhet.

Barn får inte stå i skuld till någon

Det finns en koppling mellan diskriminering och människohandel som gör att barn faller offer för handeln. Det kan också finnas en person, exempelvis en nära anhörig som står i skuld till någon och som sedan använder barnet till att betala tillbaka sin skuld.

Olika utsatta grupper som: Fattiga, minoriteter, etniska grupper, kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättning, människor med låg utbildning och papperslösa migranter är särskilt utsatta för människohandel. Vissa grupper av människor är sårbara för människohandel.

Eller sök i specifika huvudkategorier