Utrikeshjälpen – hjälp till svenskar utomlands

Vad är utrikeshjälpen

Svenskar finns överallt i världen och ibland uppstår en nödsituation som gör att en svensk medborgare behöver hjälp omgående – då kan man kontakta Utrikesgruppen.

Utrikeshjälpen är en tjänst från Utrikesgruppen som finansieras av olika aktörer och privatpersoner som donerar ekonomiska medel till Utrikesgruppen för att vi ska kunna hjälpa svenskar utomlands när de befinner sig i nöd.

Utrikeshjälpen bygger helt och hållet på frivilliga donationer till vår fond som behöver ett kapital. Utan ekonomiska medel kan vi tyvärr inte hjälpa svenskar utomlands. 

Vilken hjälp kan du få?

Här får du svar på vad vi kan hjälpa till med.

Frihetsberövade svenskar i utlandet
Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
Förlust av pass eller ekonomiskt nödställd
Hjälp och råd vid dödsfall utomlands

Om du hamnar i en nödsituation som inte är självförvållad och varken du, någon i din familj eller dina vänner har möjlighet att lösa ditt problem ekonomiskt, kan du i vissa fall få hjälp av Utrikesgruppen med ett tillfälligt lån. Om du beviljas ett lån är det förenligt med en avgift och du måste även betala tillbaka lånet inom en specifik tid. Avgiften är 800 kr.

Vilken hjälp kan du inte få?

Du kan inte få hjälp med det som inte är hotande och inte är en nödsituation. Det innebär att vi inte kan hjälpa till med bokningar, bankservice, betalning av skulder eller annat vanligt som relaterar till din utlandsresa.

Hjälp från andra EU-länders ambassader

Kom ihåg att länder där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du i en nödsituation vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat för att få hjälp. 

Du har rätt till hjälp och service på exakt samma villkor som ambassadens egna medborgare. Kontaktuppgifter till andra EU-länders ambassader går att hitta på internet.

Donera – hjälp oss hjälpa svenskar utomlands

Om du vill samarbeta med Utrikesgruppen och hjälpa till med finansieringen till Utrikeshjälpen kan du kontakta oss på: info@utrikesgruppen.se.

Vi uppskattar alla bolag, organisationer och privatpersoner som vill hjälpa till i vårt arbete med Utrikeshjälpen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi hjälper svenskar utomlands kan du kontakta oss på: info@utrikesgruppen.se

För att vi ska kunna hjälpa svenskar utomlands behöver vi finansiärer som hjälper oss. Kontakta oss om du vill samarbeta med Utrikesgruppen.

info@utrikesgruppen.se

Svenskar i nöd utomlands kan få hjälp av Utrikesgruppen.

Kontakta oss om du behöver hjälp.

Eller sök i specifika huvudkategorier