Vaccin inför resa till Somalia

info@utrikesgruppen.se

Vaccination för resor till Somalia
Information om vaccination för resor till Somalia. Här kan du som planerar att resa till Somalia ta del av rekommendationer. Information avser vaccinationer för utlandsresor till Somalia. Tid för vaccination bokar du hos Utrikesgruppen.

Internationella resor till Somalia är tillåtna. Som resenärer är nödvändigt att följa kraven för att säkerställa att inträde är tillåtet. Det ligger på resenärens ansvar att kontrollera om visum eller andra krav är uppfyllda innan inresa till ett annat land. Har du frågor eller funderingar ska du alltid kontakta landets myndigheter, exempelvis deras ambassad. Utrikesgruppen kan inte svara på andra länders regler och krav.

Alla resenärer som ska resa till Somalia rekommenderas att ha ett uppdaterad grundskydd enligt vaccinationsprogrammets rekommendationer – detta inför varje resa som sker. Grundskyddet inkluderar vaccin mot mässling, påssjuka, röda hud, kikhosta, difteri, stelkramp och polio.

Resa till Somalia vaccination

Ett stärkt skydd mot hepatit A och hepatit B bör övervägas inför resor till Somalia. Vaccination beror även på hur du reser, resans längd samt tidigare vaccinationer. Beroende på om du tidigare har varit sjuk eller har underliggande sjukdomar påverkar vaccination.

Om det existerar ett pågående utbrott av ett virus i ett specifikt land bör du överväga vaccination mot sjukdomen.

Reseinformation somalia

I Sverige lever och bor många med somaliskt ursprung. Till övervägande del är det dessa personer som reser till Somalia men även andra. Iaktta reseförsiktighet vid resor inom Somalia.

Sverige har ingen ambassad i Somalia. Närmaste sektion för Somalia är belägen vid den svenska ambassaden i Nairbi, Kenya.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök