Vattenreningstabletter

info@utrikesgruppen.se

Ett av de smidigaste sätten för att du ska kunna få i dig rent vatten på vandringen eller utlandsresan är att du har med dig vattenreningstabletter.

Ibland kan det vara svårt att säkra tillgången till rent vatten beroende på var man är någonstans. Om du kokar ditt vatten på ett korrekt sätt kan du med stor sannolikhet döda bakterier, virus och svampar. Det som inte kan avlägsnas genom en enkel kokning är hälsofarliga tungmetaller och salter.

Av många olika skäl tar resenärer med sig vattenreningstabletter till destinationen, oavsett om det går att dricka kranvattnet i landet, eller inte. Ibland kan nödsituationer uppstå och då kan vattenreningstabletter vara bra.

Kom ihåg att vattenreningstabletter inte kan filtrera bort alla föroreningar från vattnet. Om du misstänker att vattnet du ska dricka kan innehålla höga halter av föroreningar bör du använda ytterligare filtreringsalternativ.

Vad är vattenreningstabletter?

Vattenreningstabletter används för att desinficera och rena vatten från bakterier, virus och andra mikroorganismer för att göra det säkert att dricka. Dessa tabletter är vanligtvis användbara i nödsituationer eller när man reser till platser där vattenkvaliteten är osäker eller bristfällig. Vattenreningstabletter tar liten plats och är effektivt att ha med sig ute på resan, dock beroende på innehållet i vattnet.

Vattenreningstabletter är en praktisk och portabel lösning för att rena vattnet när du inte har tillgång till andra filtreringsalternativ.

Så använder du vattenreningstabletter

Vattenreningstabletter är enkla att använda. Du häller bara tabletterna i vattnet och väntar en stund. Beroende på vilka tabletter du köper kan de ha olika reningstid. Det är vanligt att en tablett på cirka 8-10 mg renar 1 liter vatten på cirka 30 minuter.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök