Vilka länder har Sverige sjukvårdsavtal med?

Vilka länder har Sverige sjukvårdsavtal med? Som svensk medborgare har du rätt att söka och få vård i ett annat EU-land. Du kan söka vård i annat EU-land om du exempelvis behöver uppsöka en specialist, om du behöver genomgå en operation eller om du önskar få speciell behandling för en speciell sjukdom. Det finns också länder utanför som har sjukvårdsförmåner med Sverige.

Kom ihåg att det europeiska sjukförsäkringskortet är gratis och ger dig tillgång till offentlig vård när du tillfälligt vistas i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, på samma villkor och till samma kostnad som för landets invånare. Vid planerad vår ska du alltid kontrollera med din försäkring eller Försäkringskassan om vad som gäller.

Här nedan listar vi samtliga länder som har sjukvårdsavtal med Sverige.

All EU-länder som har sjukvårdsavtal med Sverige
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Tyskland
Tjeckien
Ungern
Österrike

Länder i Europa men som ej är EU-medlemmar som har sjukvårdsavtal med Sverige
Island
Liechtenstein
Norge
Schweiz

Länder utanför Europa som har sjukvårdsavtal enligt nedan med Sverige

Algeriet
Du som är svensk eller algerisk medborgare, bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Algeriet har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste kunna visa upp ett svenskt pass och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Algeriet. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Om du redan har betalat för vården och vill ha ersättning i efterhand ska du kontakta: Caisse Nationale des Assurances Sociale des Travailleurs Salariés Route des Deux Bassins – Ben Aknoun BP 218 EL BIAR 16030 ALGER ALGERIET

Australien
Du som bor i Sverige och är på tillfälligt besök i Australien har rätt till omedelbar nödvändig vård. Du behöver visa upp antingen ett svenskt pass eller Försäkringskassans intyg 6393, om du inte har svenskt pass. Beställ i så fall intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Informera vårdgivaren innan du får sjukvård om att du vill ha sjukvård under Medicare, som är den statligt subventionerade vården i Australien. Du betalar hela vårdkostnaden själv och kontaktar sedan Medicare för att få ersättning i efterhand:

Medicare Eligibility Section, MDP 106 Australian Government Department of Health and Ageing, GPO Box 9848 Canberra ACT 2601 AUSTRALIEN

Medicare (humanservices.gov.au)

Sjukvårdsavtalet mellan Sverige och Australien inkluderar inte ambulanstransport, tandvård eller skada vid aktiviteter som till exempel äventyrssporter. Sjukvårdskostnader i Australien är höga och en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring rekommenderas.

Québec
Du som arbetar eller studerar kortare tid än ett år i Québec har rätt till vård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste ha ett arbets- eller studietillstånd i Québec och ett intyg om rätt till vårdförmåner i Québec. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Israel
Du som är på tillfälligt besök i Israel har rätt till förlossningsvård. Du behöver ett intyg om rätt till förlossningsvård i Israel. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Jersey, Guernsey och Isle of Man
Du som bor i Sverige och är på besök på Jersey, Guernsey eller Isle of Man har rätt till akut sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Du måste visa upp ett svenskt pass eller ett intyg om rätt till vårdförmåner. Beställ intyget innan du reser genom att ringa oss på 0771-524 524.

Turkiet
Det finns en konvention mellan Sverige och Turkiet som kan ge rätt till planerad vård. Konventionen gäller inte nödvändig vård, vilket innebär att du inte kan få ersättning i efterhand för vårdkostnader.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier