Vilket land tillhör Åland och Ålandskonventionen 

info@utrikesgruppen.se

Ålands flagga.

Åland har en särskild status och åtnjuter vissa självstyrande befogenheter. Det är en autonom region inom Republiken Finland. Tidigare folkomröstning visade att ålänningarna ville tillhöra Sverige.

Åland är en ögrupp som ligger i Östersjön mellan Sverige och Finland. Trots att människor på Åland talar svenska tillhör området Finland och har det en speciell status som erkänns internationellt.

Vid slutet av Krimkriget 1856, ville Sverige säkerställa att Åland inte skulle bli en militär hotbild mot riket. Förhandlingar om demilitarisering av öarna inleddes därför med Storbritannien och Frankrike. Dessa förhandlingar resulterade i Ålandsservitutet 1856, som förhindrade befästning och annan militär verksamhet på ögruppen. Överenskommelsen undertecknades av Storbritannien, Frankrike och Ryssland, men inte av Sverige på grund av landets då förklarade neutralitet.

Efter Sverige och Norges unionsupplösning i början av 1900-talet inledde Ryssland förhandlingar med Sverige om att häva Ålandsservitutet för att tillåta militariseringsåtgärder på ön. Detta orsakade politisk oro bland Östersjöns grannländer (Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland). För att hantera situationen undertecknades Östersjöavtalet i april 1908 av dessa länder, vilket bekräftade att det politiska läget, inklusive Ålands demilitarisering, skulle bibehållas.

Sverige hjälper Åland

I slutet av 1917 började före detta ryska soldater plundra befolkningen på Åland. Detta inträffade eftersom de ryska styrkorna hade ockuperat öarna under första världskriget där de lämnats efter den ryska revolutionen utan förnödenheter och stöd. Den åländska befolkningen vände sig till Sverige för att få ett slut på oroligheterna, vilket resulterade i att Sverige ingrep vid början av våren 1918. De ryska trupperna skickades därefter hem av svenska styrkor.

Idag gäller Ålandskonventionen 

Ålandskonventionen, även känd som Konventionen om icke-befästande och neutralisering av Ålandsöarna, slöts den 20 oktober 1921 i Genève. Den bekräftade Finlands åtagande att respektera det befästningsförbud som Ryssland hade deklarerat 1856, vilket innebar en permanent demilitarisering och neutralisering av Åland. Trots detta gav konventionen Finland rätten att försvara öarna och deras neutralitet. Den slutgiltiga överenskommelsen undertecknades av Finland, Sverige, Estland, Lettland, Polen, Tyskland, Danmark, Storbritannien (och Irland), Frankrike samt Italien.

Åland är så svenskt det kan bli

Åland använder endast svenska som officiellt språk. Internationella garantier skyddar ögruppens svenska kultur och språkstatus, vilket bevarar den svenskspråkiga identiteten hos dess invånare. Ålänningar är människor med svenska ursprung som har bosatt sig på Åland.

1918 hölls en folkomröstning på öarna där en majoritet av ålänningarna ville tillhöra Sverige. Detta fördes vidare till den svenska regeringen genom utrikesdepartementet, som försökte ta upp frågan under fredsförhandlingarna efter krigets slut 1919. Tråkigt nog överlämnades diskussionen istället över till Nationernas förbund, som nyligen hade grundats. Det var inom detta organ som Ålandskonventionen antogs 1921.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök