Villkor och integritetspolicy hos Utrikesgruppen

Villkor och integritetspolicy

När du som kund skickar in handlingar eller information till Utrikesgruppen innehåller dessa personuppgifter om dig själv och/eller tredje man, tredje part.

När du skickar in handlingar till Utrikesgruppen sparas dessa i vårat system för personuppgiftshantering och dokumenthantering. Detta för att vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig som kund,

eller om vi behöver ta fram informationen igen,
om det skulle krävas en omleverans,
eller en eventuell reklamation.

Samtliga bifogade handlingar från kund till Utrikesgruppen hanteras enligt kundens önskemål.

Information i din kontakt eller tjänst du beställer av Utrikesgruppen kommer om det krävs att hanteras av tredje part, vilket kan vara samarbetande aktörer. Tredje parter hanterar handlingarna även i sina datasystem för att kunna leverera produkten eller tjänsten till Utrikesgruppen, eller direkt till kund på begäran av kund. Dessa handlingar kan komma att sparas hos tredje part för att kunna ta fram informationen igen, om det skulle krävas omleverans eller en eventuell reklamation.

Vid förmedlade uppdrag kommer även underleverantörer att behandla uppgifterna.

En del tjänster hos Utrikesgruppen kräver känsliga uppgifter. När det uppenbart är uppgifter av känslig karaktär och i tjänster som endast hanteras av Utrikesgruppen förmedlas dessa uppgifter under inga omständigheter vidare till en annan part om så inte krävs för att kunna leverera tjänsten för kunds räkning. Detta av säkerhetsskäl. 

Utrikesgruppen minimerar uppgiftsspridning så gott det går, även mellan samarbetspartners, underleverantörer, företag, myndigheter med flera.

När kund använder Utrikesgruppens tjänster kan bolaget eller tredje part hantera uppgifterna i marknadsföringssyften för att bland annat erbjuda kund Utrikesgruppens tjänster. Vi marknadsföring kan kund när som helst avsäga sig marknadsförfrågningarna.

När kund beställer tjänst av Utrikesgruppen godkänner kund att bolaget får kontakta kunden per telefon, e-postadress, fax, post eller annat kommunikationsmedel som krävs för att leverera tjänsten. Utrikesgruppen kan komma att kontakta kunden efter levererad tjänst i syfte att förbättra tjänsterna och kundupplevelsen.

Fasta priser, offert, prisförslag eller kostnadsfritt

Om tjänsten kund beställer inte har ett fast pris kommer kund att få prisförslag. Utrikesgruppen hanterar vissa tjänster själv men kundens handlingar kan skickas till flera andra leverantörer. Priset levereras till dig som kund efter att informationen har skickats till leverantören. Leverantörerna kan i sin tur spara din information i sina datasystem för att kunna leverera produkten eller tjänsten för Utrikesgruppens räkning till dig som kund, eller direkt till kund. Vissa tjänster är kostnadsfria och då debiteras ingen avgift.

Fysisk post, digital post, digital information på webbplatsen

När du skickar in information via vanlig post, e-post eller digitalt på webbplatsen sparas informationen i våra system för att kunna leverera produkter och tjänster till dig. 

Fysiska dokument skannas och sparas digitalt.

Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter i Utrikesgruppens datahantering. Detta gör du genom att kontakta info@utrikesgruppen.se.

Vilka tjänster omfattas av villkoren och integritetspolicyn?

Samtliga tjänster som omfattas av Utrikesgruppens villkor och integritetspolicy går att läsa här: https://utrikesgruppen.se/alla-tjanster/.

En del tjänster har separata villkor, vilket i sådana fall framgår för varje tjänst.

Om kund önskar ta reda på vem eller vilka som fått ta del av kundens uppgifter ska kunden kontakta Utrikesgruppen via e-postadress: info@utrikesgruppen.se

Ångerrätt

Ångerrätten gäller i 14 dagar för samtliga tjänster om inget annat har avtalats. Det innebär att kunden kan lämna tillbaka produkter och tjänster och få tillbaka hela eller delar av belopp beroende på avtal.

Ångerrätten gäller inte för vissa tjänster när Utrikesgruppen, underleverantör eller annat part har påbörjat tjänstens utförande. Bland annat för specialtillverkade tjänster, som har skräddarsytts särskilt åt kund eller har en tydlig personlig prägel efter kunds önskemål.

Hantering av personuppgifter och handlingar

Utrikesgruppen hanterar dina personuppgifter i enlighet med ovan nämnd villkor och integritetspolicy.

När du som kund skickar in en begäran om prisförslag godkänner du hantering av dina personuppgifter och handlingar enligt ovan villkor och integritetspolicy.

Villkor

Läs våra villkor och ta reda på vad som gäller.

Eller sök i specifika huvudkategorier