Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Villkor och integritetspolicy vid medlemskapSvenska Utrikesgruppen AB

Svenska Utrikesgruppen AB med organisationsnummer 559210-2445 hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Svenska Utrikesgruppen AB samlar in och hanterar om medlemmar.
Ansvar för personuppgifter

Svenska Utrikesgruppen AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter som bolaget utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Svenska Utrikesgruppen AB
Skogvaktarvägen 1B
141 70 Segeltorp
info@utrikesgruppen.se

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

För att ha en dialog med medlemmar samlar Svenska Utrikesgruppen AB in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs. För att uppfylla avtal och förbindelser gentemot medlemmar hanterar Svenska Utrikesgruppen AB personuppgifter.

Svenska Utrikesgruppen AB säljer ej eller på andra sätt sprider personuppgifter till kommersiella aktörer.

Personuppgifter vid medlemskap

Huvudsyftet med att registrera personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är för att kunna skicka ut inbetalningskort för den årliga medlemsavgiften samt för att skicka ut regelbunden information till medlemmar. Utskick och kontakt till medlemmar kan ske via olika kanaler, exempelvis via vanlig post, e-post och telefon. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom Svenska Utrikesgruppen AB har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till medlemmarna kan innehålla råd, stöd, hjälp och rådgivning som anses vara av intresse för Svenska Utrikesgruppen AB:s medlemmar. Enkätundersökningar, utrikes- och konsulära frågor, information om länder, tjänster från Svenska Utrikesgruppen AB och liknande kan också förekomma.

De uppgifter som Svenska Utrikesgruppen AB kan komma att registrera om medlemmar är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation avseende medlemsavgift.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom formulär när ansökan om medlemskap görs, genom folkbokföringen, genom frivilliga adressuppdateringar samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdatering av uppgifter.

Medlemmar kontaktas via e-post, postförsändelser, telefon och sms. Medlem kan avsäga en eller flera kontaktvägar.

Medlemmar har rätt att få tillgång till de personuppgifter Svenska Utrikesgruppen AB har. Genom att kontakta Svenska Utrikesgruppen AB med en förfrågan kan medlemmar begära att vi ändrar eller helt slutar att behandla personuppgifter. Medlemmar har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter Svenska Utrikesgruppen AB registrerar om dig. Skriv till: info@utrikesgruppen.se

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Vår webbshop

Besök vår webbshop för att inhandla våra produkter vi har i vårt lager 

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider