Villkor och integritetspolicy vid medlemskap

info@utrikesgruppen.seSvenska Utrikesgruppen AB

Svenska Utrikesgruppen AB med organisationsnummer 559210-2445 hanterar personuppgifter i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. Denna policy beskriver hur och vilka uppgifter Svenska Utrikesgruppen AB samlar in och hanterar om medlemmar.
Ansvar för personuppgifter

Svenska Utrikesgruppen AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter som bolaget utför enligt denna integritetspolicy och är därmed personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Svenska Utrikesgruppen AB
Box 11053
100 61 Stockholm
info@utrikesgruppen.se

Syfte med personuppgiftsbehandlingen

För att ha en dialog med medlemmar samlar Svenska Utrikesgruppen AB in och behandlar personuppgifter på det sätt som beskrivs. För att uppfylla avtal och förbindelser gentemot medlemmar hanterar Svenska Utrikesgruppen AB personuppgifter.

Personuppgifter vid medlemskap

Huvudsyftet med att registrera personuppgifter i vårt datoriserade medlemsregister är för att kunna skicka ut regelbunden information till medlemmar. Utskick och kontakt till medlemmar kan ske via olika kanaler, exempelvis via vanlig post, e-post och telefon. Endast särskilt behöriga registeransvariga inom Svenska Utrikesgruppen AB har möjlighet att ta del av medlemsregistret.

Den information som förmedlas till medlemmarna kan innehålla medlemsrabatter på produkter och tjänster, medlemserbjudanden, rabattkoder, stöd och råd samt vägledning som anses vara av intresse för Svenska Utrikesgruppen AB:s medlemmar. Enkätundersökningar, utrikes- och konsulära frågor, information om länder, tjänster från Svenska Utrikesgruppen AB och liknande kan också förekomma.

De uppgifter som Svenska Utrikesgruppen AB kan komma att registrera om medlemmar är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation avseende medlemsavgift.

Personuppgifterna samlas in och hålls uppdaterade genom formulär när ansökan om medlemskap görs, genom folkbokföringen, genom frivilliga adressuppdateringar samt genom att medlemmar själva hör av sig med uppdatering av uppgifter.

Medlemmar kontaktas via e-post, postförsändelser, telefon och sms. Medlem kan avsäga en eller flera kontaktvägar.

Medlemmar har rätt att få tillgång till de personuppgifter Svenska Utrikesgruppen AB har. Genom att kontakta Svenska Utrikesgruppen AB med en förfrågan kan medlemmar begära att vi ändrar eller helt slutar att behandla personuppgifter. Medlemmar har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett fullständigt registerutdrag gällande de uppgifter Svenska Utrikesgruppen AB registrerar om dig. Skriv till: info@utrikesgruppen.se

Personuppgifter vid privatcharter

Samma personuppgiftshantering vid medlemskap hanteras även vid registrering om privatcharter. För att kunna skicka ut regelbunden information till mottagaren används även tredje part.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök